Izvēlne Aizvērt

Kultūras mantojuma objektu realitātes 3D modeļu izstrādi.

SIA „Mikrokods” un Biedrība „Jūrkante” sadarbības līguma par Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu ietvaros veikusi Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novados esošu dabas un kultūras mantojuma objektu realitātes 3D modeļu izstrādi.

Līguma mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm vēsturisko informāciju par zvejsaimniecības nozari un tās tradīcijām Vidzemes piekrastē.

Projekta ietvaros iemūžināti vairāk kā deviņi objekti, izveidojot to realitātes 3D modeļus un 360 grādu fotogrāfijas:

Kuivižu ostas zvejnieku šķūņa iekštelpas,

Veczemju klinšu 3D modelis;

Skultes ostas publiskā daļa, jaunā promenāde un Ziemeļu mols;

Gaujas ieteka jūrā;

Baltā kāpa un Jūras parks Saulkrastos;

Ainažu mols;

Nēģu tacis Salacgrīvā;

Pārcēlāju māja “Cēlāji” Brīvdabas muzejā;

Zvejnieku pagalmi Carnikavā

Izveidotie 3D modeļi nodrošina iespēju tos aplūkot ar 3D navigācijas rīkiem – pietuvināt, attālināt, grozīt un apskatīt no dažādiem leņķiem un pusēm; veikt mērījumus uz tiem (attālumus, platības, tilpumi), kā arī publicēt tos internetā ar 3D navigācijas iespējām.

Tāpat sagatavotie 3D modeļi nodrošina iespēju izstrādāt dažādus multimēdiju un virtuālas realitātes produktus, lai veicinātu interesi par zvejsaimniecības nozari, tās  funkcijām un tradīcijām gan mūsdienās, gan vēsturiskā aspektā.

Iesakām izlasīt