Izvēlne Aizvērt

Vai biedrība “Jūrkantē” būs vel kārtas šogad?? Un citas aktualitātes.

  • Jā, kārtas būs šī gada rudenī. ELFLA plānojas tikai uzņēmējiem un droši vien ka ari tikai pamatlīdzekļiem.
  • EJZF būs stipri lielāks finansējums . Gaidām uz ZM, kad tik grozīti MK 605 noteikumi un būs iespēja pieteikties šim plānotajam papildus finansējumam. Ari kārtu plānojas izsludināt šī gada nogalē.
  • Šī gada sākumā izsludinātās kārtas  ( 8 un 9 )projekti ir Valmierā LAD un projektu galīga izvērtēšana varētu beigties augustā, jeb septembra sākumā.

Vēl esam atsākuši aktīvi strādāt pie sadarbības projektu realizācijas. Biedrība Jūrkante ir vadošais partneris četriem sadarbības projektiem, tāpēc darba apjoms ir pietiekoši liels un protams , lai organizētu pasākumus jāievēro visi Valstī noteiktie stingrie un ne tik stingrie noteikumi.

22. maija notika seminārs Zilajā kalnā projekta “Zaļais velo ceļš, uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” ietvaros. Seminārā bija ierobežots dalībnieku skaits, tāpēc tajā piedalījās pamata sadarbības partneri, to koordinatori un TIC speciālisti, lai izdiskutētu par aktivitātēm, kas veicamas, lai projektu sekmīgi īstenotu. Projektā iesaistījušas ir sešas VRG, kuru teritorijās ir Zaļie velo celiņi.

17.jūnijā plānojas šāda paša veida seminārs biedrības “Sateka” teritorijā Gulbenes pusē. Šoreiz gaidām kuplāku dalībnieku skaitu. Īpaši uzņēmējus. Patreiz top darba kārtība un saite , kur reģistrēties semināram būs nākošās nedēļas sākumā biedrības mājas lapā.

Projektā “Mājražošanas jaunrade” iestājusies pauze. Bet ceram, ka tomēr plānotās jauniešu nometnes varēs notikt šovasar. Esam ieplānojuši divas skolēnu 3 dienu nometnes. Viena nometne ir saistīta ar maizes tēmu un jānotiek jūnija beigās Cēsu partnerības teritorija. Otra augustā biedrības “Brasla” teritorijā un tēma – Dārzeņi, augli un ogas. Šobrīd nav skaidrības par dalībnieku skaitu. Mums bija paredzēts, ka nometnē piedalās 45 bērni, bet sakarā ar pandēmijas situāciju valstī, šobrīd atļautais bērnu skaits nometnes rīkošanai ir 25 bērni. Esam kopā četras VRG, no katras partnerības iznāk, pa 6 bērniem plānoto 11 bērnu vietā. Tas ir gandrīz uz pusi mazāk, kā bijām plānojuši. Iespējams pēc 9. jūnija noteikumi tik mīkstinātie, uz ko ļoti ceram. Pārējās projekta aktivitātes atsāksim rudenī.

Notiek aktīvs darbs pie projekta Vidzemes zvejnieks . Firmas patreiz veic objektu vizualizāciju, kas būs gan 3D, gan 360 grādu leņķi. Ceram, ka vasaras vidū nodosim lietošanā jaunu mājas lapu, kurā būs interesanta, ka zvejnieku kultūras mantojuma saglabāšana un šo lapu varēs izmantot gan muzeja darbinieki, gan TIC speciālisti, ka ari jeb kurš interesents. Lapa ir ari tulkota daļēji angliski.

Par cik ZM ir atvēlējusi papildus līdzekļus EJZF ( Zivju fondā ) sadarbības projektu ideju realizēšanai, tad 9. jūnija piekrastes vietējās rīcības grupas tiksies Engurē, partnerības “Laukiem un jūrai” teritorija un spriedīsim, kādas idejas esam gatavi realizēt sadarbības projekta ietvaros.

Iesakām izlasīt