Izvēlne Aizvērt

30. aprīli 2020. gada beidzas ELFLA_9. kārtas projektu vērtēšana biedrībā “Jūrkante”. 30. aprīli 2020. gada beidzas ELFLA_9. kārtas projektu vērtēšana biedrībā “Jūrkante”. Tagad projekti nosūtīti uz Ziemeļvidzemes lauksaimniecības pārvaldi tālākai vērtēšanai.

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA startēģiju”
9.kārtas (01.03.2020.-01.04.2020.) projektu pieteikumu saraksts biedrībā Jūrkante
Rīcības 2.1. “Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana” kārtā atvēlētais publiskais finansējums sastāda EUR 123 030,08 EUR (ELFLA)

Pielikumu lejuplādēt šeit

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA startēģiju”
9.kārtas (01.03.2020.-01.04.2020.) projektu pieteikumu saraksts biedrībā Jūrkante
Rīcības 2.1. “Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” kārtā atvēlētais publiskais finansējums sastāda EUR 21369,87 EUR (ELFLA)

Pielikumu lejuplādēt šeit

Iesakām izlasīt