Izvēlne Aizvērt

Biedrība «Jūrkante» Noslēgusies ELFLA 9.kārta Iesniegti – 20 projekti

ELFLA 1.1.Rīcība  Mērķis – Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana.-123 030,08 eiro

Iesniegti 16 projekti par kopējo summu – 165 071,07 eiro

ELFLA 2.1.Rīcība  Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” 13423,76 eiro

Iesniegti 4 projekti par kopējo summu – 48 849,86 eiro

Iesakām izlasīt