Izvēlne Aizvērt

Biedrība «Jūrkante» no 1.marta līdz 1.aprilim ELFLA 9.kārtas Paziņojums

ELFLA 1.1.Rīcība  Mērķis – Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana.-123 030,08 eiro

ELFLA 2.1.Rīcība  Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” 13423,76 eiro

ŠIS pasākums netiek atcelts – jo notiek elektroniski www.lad.gov.lv

Iesakām izlasīt