Izvēlne Aizvērt

Jaunas iespējas piedāvā vietējie uzņēmēji

Projekta mērķis ir piedāvāt peldošo saunu un atpūtas māju īres pakalpojumu Salacgrīvā. Plānots līdz 2018. gada beigām iegādāties speciāli veidotas peldošās saunas un atpūtas mājas ar nakšņošanas iespējām. Projekta mērķis ir pilveidot un paplašināt vietējās rīcības grupas (turpmāk – VRG) teritorijā tūrisma pakalpojumu klāstu, tādējādi palielinot tūrisma apmērus VRG teritorijā. Projekta papildus mērķis ir radīt videi draudzīgu un inovatīvu tūrisma infrastruktūru, kas savu vajadzību nodrošināšanai izmanto tikai atjaunojamos energoresursus (koksne, saules enerģija, vēja enerģija) un uzstādītās iekārtas darbojas pilnībā autonomi.

Un nu projekts īstenots –  Salacgrīva vasarā kļūst par atpūtas pilsētu, uzskata vietējais uzņēmējs Selvins NOVICKIS. Tas ir viens no apsvērumiem, kāpēc viņš nolēmis papildināt piedāvājumu tūristiem un atpūtniekiem ar divām jaunām naktsmītnēm. Tās izcelsies pārējo vidū ar to, ka nestāvēs stingri uz zemes, bet peldēs Salacas ūdeņos.

Iesakām izlasīt