Izvēlne Aizvērt

Vakar beidzās projektu iesniegšana EJZF 8.kārtai

Projektu daudz un vērtētājiem februāris būs saspringta darba mēnesis.

Rīcībā -Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana. Mērķis -Sekmēt piekrastes uzņēmējdarbības attīstību.
Iesniegti 16 projekti, pieprasītais publiskais finansējums  510349,25 eiro  (šobrīd pieejamā summa – 276910,58 eiro)
Rīcībā – Zivsaimniecības teritoriju un kultūras mantojuma infrastruktūras attīstība Mērķis – Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
Iesniegti 7 projekti,  pieprasītais publiskais finansējums  328518,50 eiro (šobrīd pieejamā summa – 139946,08 eiro )

Iesakām izlasīt