Izvēlne Aizvērt

Īstenots viens labs projekts

Biedrība ‘’ Mēs – sabiedrībai’’ realizējusi projektu ‘’Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim ‘’Enkurs’’’’, kas tika iesniegts   Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā: “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.  Projekta kopējās izmaksas 19777.00 EUR ,no kuriem 90% t.i. 17799.30 EUR ir ES publiskais finansējums un 10% t.i. 1977.70 EUR Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums.

Projekta ietvaros iegādāti dažādi mūzikas instrumenti Salacgrīvas kultūras centra pūtēju orķestrim ‘’Enkurs’’ –  2 timpāni, 2 tubas, trompete, kornete, pikolo flauta, tenora saksofons, basa bunga, kongas, bongas, vēja zvani, toņbloki un to aizsargkastes, kvalitatīvākai mūzikas instrumentu uzglabāšanai un transportēšanai.

Pūtēju orķestrim, arī Salacgrīvas novada Mūzikas skolai (SNMS) šis ir nozīmīgs projekts, jo jauniegūtie instrumenti kā timpāni, koncerta basa bunga, vēja zvani, kongas un bongas nebija ne orķestra, ne SNMS rīcībā, bet ikgadējās pūtēju orķestru skašu programmās nereti tika iekļauti, tādējādi, šo instrumentu spēlēšanai tika piesaistīti profesionāli mūziķi. Tā kā  sekmīgi startējot projektu konkursā, izdevās iegādāties šos mūzikas instrumentus, tad tie tiks izmantoti arī mācību procesā, sniedzot iespēju Salacgrīvas mūzikas skolas audzēkņiem  apgūt jaunu, līdz šim nebijušu instrumentu spēlētprasmi un pievienoties p/o ‘’Enkurs’’ sastāvam.

Paldies vietējai rīcības grupai ‘’Jūrkante’’, Lauku atbalsta dienestam,  Salacgrīvas novada domei, īpaši Dagnim Straubergam, par projekta līdzfinansēšanu un Salacgrīvas Mūzikas skolas direktorei Katrīnai Borozdinai.

Informāciju sagatavoja Ilze Saklaure

Iesakām izlasīt