Izvēlne Aizvērt

Biedrībā “Jūrkante” izvērtēti ELFLA 8. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā pārvaldē

Biedrībā “Jūrkante” izvērtēti ELFLA 8. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā pārvaldē.

Iesakām izlasīt