Izvēlne Aizvērt

Biedrības “Jūrkante” 3.kārtu maratons.

Biedrība “Jūrkante” 2019.gada pirmajā pusgadā ir noslēgusi 3.kārtu projektu iesniegumu maratonu.Šo 3.kārtu laikā kopumā ir saņemti uz izvērtēti 53 projekti, no kuriem Jūrkante apstiprināja 24 ar kopējo publisko finansējumu 1 036 666,06 eiro un 14 vēl ir vērtēšanā.Ļoti lepojamies ar saviem VRG teritorijas iedzīvotājiem, par spēju uzdrīkstēties īstenot savus sapņus ar mūsu palīdzību. Pēc projektu iesniegumiem esam secinājuši, ka lielākā daļa iedzīvotāji nodarbojas ar zivsaim…niecību un kokapstrādi. Varam lepoties ar to, ka mūsu iedzīvotāji pelna iztiku un rod gandarījumu veicinot un attīstot senlatviešu amatu noslēpumu. Liela daļa iedzīvotāji ir apvienojušies biedrībās lai veicinātu vietējo iedzīvotāju labklājību. Ar biedrību palīdzību tiek veidoti un īstenoti sabiedriskā labuma projekti, kā arī tiek atjaunots kultūrvēsturiskais mantojums. Drīzumā VRG būs pieejami jauni tematiskie bērnu rotaļlaukumi, ūdens aktivitātes un citas aktivitātes. Kā vairums VRG, šī gada otro pusgadu veltīsim kopprojektu realizēšanai, jaunu ideju ģenerēšanai, apmaiņas braucieniem un semināriem, kuros protams aktīvi aicināsim iesaistīties biedriem un interesentiem. Nākošais projektu konkurss plānojas 2019.gada nogalē, kad Lauku atbalsta dienests būs pilnībā izvērtējis visus šī gada pirmajā pusē iesniegtos projektus.

Iesakām izlasīt