Izvēlne Aizvērt

Izvērtēta biedrības Jūrkante 7. kārta

Kopā ELFLA Un EJZF rīcībās bija iesniegti 22 projekti.

SVVA
padome pieņēmusi lēmumu, ka kopā atbalstāmi un Stratēģijai atbilst 19
projekti, bet finansējums diemžēl atkal nepietika visiem projektiem.


Projektu rindojumu skatīt zemāk:

Projektu saraksts 7. kārta EJZF
ELFLA 7. kārtas kopsavilkums 

Iesakām izlasīt