Izvēlne Aizvērt

Biedrība “Jūrkante izvērtējusi EJZF 6. kārtu un sarindojusi projektus pēc punktiem

Biedrība “Jūrkante izvērtējusi EJZF 6. kārtu un sarindojusi projektus pēc punktiem 30.03.2019

Projekti, kuriem pietiek finansējums iesniegti LAD uz tālāko izvērtēšanu.

Rīcības 1.1. Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
6.kārtā atvēlētais publiskais finansējums sastāda EUR 244 063,65 (EJZF)
skatīt šeit …

Rīcības 2.1. Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā.
6.kārtā atvēlētais publiskais finansējums sastāda EUR 297119,69 (EJZF)
skatīt šeit …

Iesakām izlasīt