Izvēlne Aizvērt

Vakar 11. martā beigusies EJZF 6. kārtas projektu iesniegšana

Interese bija tiešam ļoti liela, daudz konsultāciju. Ari informatīvās dienas bija labi apmeklētas.  Un gala rezultāta protams ne visi, kam sniedzām konsultācijas ir iesnieguši projektus, bet iesniegumu pietiekoši daudz un  naudas visiem nepietiks !!!

EJZF   6. kārtas projektiem 1.1. rīcībā Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana. Iesniegti 11 projekti ( kas ir daudz) par kopējo summu 574 477,41 no tā publiskais finansējums  403763,18 eiro 

Un 2. 1 rīcībā  Atbalsts vides resursu vairošanai un klimata pārmaiņu mazināšanai teritorijā – iesniegti 6 projekti. Kopējā summa3 94 985,54   no tās publiskais finansējums  355486.99 eiro

Tagad notiks vērtēšana līdz 11. aprīlim biedrības “Jūrkante” padomē. Tālāk tie projekti, kas iegūst augtākos punktus un kuriem pietiks finansējums tiks nosūtīti uz Valmieras LAD tālākai izvērtēšanai, tiem kuriem finansējums pietrūks, saņems biedrības “Jūrkante”  lēmumu par noraidīšanu finansējuma nepietiekamības dēļ, jeb par projekta neatbilstību VRG SVVA stratēģijai. 

Iesakām izlasīt