Izvēlne Aizvērt

pinās projekts “Ēdīsim Latvijas zivis “


2. jūlija 15 skolēni no biedrības Jūrkante piekrastes teritorijas devas uz Mazirbi, lai kopā ar vel citiem skolēniem no Kurzemes piekrastes piedalītos triju dienu nometnē. Kopā 45 skolēni satikās Mazirbes internātskola. Laiks galīgi nelutināja, lija tieši tā, kā to vajadzētu darīt pa Jāņiem. Bet lietus un jūra jau ir viegli savienojama. Tāpēc ari neviens nenobijās, gatavojām nometnē lietus mētelīšus un devāmies gan iepazīt Lībiešus gan no muzeja skatījuma, gan lielās jūras piekraste. Meklējam dzintarus, ko protams var ieraudzīt tikai Kurzemes piekrastē. Bijām Kolkā – iepazināmies ar piekrastes zvejniekiem, redzējām, kā tiek vilktas krastā zvejas laivas, tur, kur nav izbūvēts mols. Tīrījām butes kopā ar Pītraga Andri, sapratām, ka tiek žāvētas butes un protams, kā ciema kukuli mājiniekiem  atvedam šīs garšīgās zivtiņas līdz pat Liepupei, Salacgrīvai.

Nākošā šī projekta nometne plānojas pie mums Jūrkantē no 27. augustā līdz 29. augustam. Tuvāka informācija pie manis , Dzintras Eizenbergas.

Nometni finansē no EJZF projekta Nr. 17-00-F043.0442-000002
“Ēdīsim Latvijas zivis!”, kuru īsteno biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante” 

Iesakām izlasīt