Izvēlne Aizvērt

Biedrības “Jūrkante” ELFLA Rīcības plāns 2015-2020, spēkā no 29.11.2017.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība Rīcības plāns 2015.-2020.gadam LAP 2014.-2020.gadam 

apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”


Lasīt vairāk …

Iesakām izlasīt