Izvēlne Aizvērt

LEADER atklātā konkursa 3. kārtas ELFLA projektu rezultāti.

Noslēgusies un izvērtēta biedrības “Jūrkante” 3.kārtas kārtas ELFLA rīcības. Projekti tika iesniegti gan tikai 1.1 rīcībā.

Izsludinātās rīcības un to atvēlētās summas : 

1.1 rīcībā “Uzņēmumu radīšana un attīstība” – 160 539.97 EUR

1.2 rīcība “Produkcijas realizācijas dažādošana un uzlabošana” – 53 683.75 EUR

Arī šajā kārta interese bija liela – iesniegti kopā pavisam 14 projektu par kopējo summu 359 567.39 eiro,

Lai atbalstītu visus 13 projektus, kuri saņēma pozitīvu biedrības “Jūrkante” vērtējumu pietrūkst 199 027.42 eiro.

Projektu rindojums pēc saņemtajiem punktiem pieejams šeit: 3.kārtas ELFLA rezultāti.

29.jūnijā projektu pieteikumi tālākai vērtēšanai ir iesniegti  Lauku atbalsta dienestā (vērtēšana līdz 3 mēnešiem).

Iesakām izlasīt