Izvēlne Aizvērt

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu (ELFLA)

                                               Ar pilnu sludinājuma tekstu varat iepazīties šeit.

Projekta iesnieguma veidlapa Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

SVVA stratēģija JŪRKANTE 2014-2020

Iesakām izlasīt