Izvēlne Aizvērt

LEADER atklātā konkursa otrās kārtas projektu rezulāti

LEADER atklātā konkursa pirmās kārtas projektu rezulāti

Ir noslēgusies biedrība “Jūrkante” atklāta konkursa otrās kārtas projektu iesniegumu vērtēšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”. 

Projekta rindojums pēc saņemtajiem punktiem piejams šeit: ELFLA un EJZF projektu rindojums

29. jūlijā projektu pieteikumi tālākai vērtēšanai ir iesniegti  Lauku atbalsta dienestā (vērtēšana līdz 3 mēnešiem)

Iesakām izlasīt