Izvēlne Aizvērt

Ir noslēgusies biedrības “Jūrkante” atklātu pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

No šī gada 2016.gada 18.aprīļa līdz 2016.gada 18.maijam biedrība „Jūrkante” organizēja projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņemšanai.

Konkurss tika izsludināts divās ELFLA un EJZF rīcībās, piedāvājot publisko atbalstu 820 000,00 EUR apmērā. Kopumā tika saņemti 45 projektu pieteikumi ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 1 429 697,34 EUR.

No 18. maija -18. jūnijam  notiek projektu vērtēšana atbilstoši Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai, vērtēšanas kritērijiem Vietējā rīcības grupā.
No 18. jūnija projekti tiek nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā (vērtēšanas laiks līdz 3 mēneši). Vērtēšanas termiņš var pagarināties, ja ir nepieciešama papildus informācija.

Iesakām izlasīt