Izvēlne Aizvērt

LEADER/SVVA

Šajā sadaļā jūs varat iepazīties ar biedrības Jūrkante stratēģiju, Rīcības plānu, izsludinātajām pieteikšanas kārtām ELFLA un EJZF fondos un nepieciešamajiem dokumentiem, kas jāiesniedz sagatavot pieteikumus, ka ari norādes uz Ministru kabineta noteikumiem.