Izvēlne Aizvērt

EJZF 2014-2020

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.605

Ministru kabineta noteikumi Nr.740 De minimis

Dokumenti un veidlapas 

Projekta iesnieguma veidlapa EJZF

Uzskaites veidlapa par sniedzamo inbormāciju De minimis atbalsta  piešķiršanai

Atbalsta pretendenta deklarācija

Pašnovērtējuma lapa – zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, dažādošana un sezonalitātes
mazināšana  un  atbalsts vides resursu vairošanai un klimatu pārmaiņu
mazināšanai teritorijā