ceturtdiena, 21. marts, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Publiskie Iepirkumi

               

 

 

CENU APTAUJAS NOTEIKUMI PAKALPOJUMAM

 

Biedrības “Jūrkante”  darbības teritorijas integrētās attīstības stratēģijas izstrāde”

 

1.      Vispārīgas prasības pretendentam:

 

1.1.Pieredze socioloģisku pētījumu pakalpojuma sniegšanā (vismaz 1 pozitīva atsauksme par pētījumu, kura ietvaros izvērtēta organizācijas darbība vai teritorijas attīstība);

1.2.Pieredze teritorijas stratēģiskajā plānošanā (vismaz 1 pozitīva atsauksmes par izstrādātu teritorijas stratēģiskās attīstības plānu – programmu, stratēģiju, u.c.).

2.      Pētījuma specifikācija

Skatīt pielikumā pievienoto darba uzdevumu.

 

3.      Piedāvājuma iesniegšana un izvērtēšana:

 

3.1.Potenciālais darbu izpildītājs sagatavo piedāvājumu, kas sastāv no:

a.       Informācijas par uzņēmuma pieredzi  (Pielikums Nr.1)

b.      Tehniskais piedāvājums –( Pielikums Nr.2)

c.       Finanšu piedāvājums – (Pielikums Nr.3)

3.2.Sagatavotais piedāvājums izsūtāms uz e-pasta adresi Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv ne vēlāk kā līdz 7. septembrim 2015. g.

 

3.3.Biedrības „Jūrkante ” koordinatore nosaka komisijas sastāvu personām, kuras veic piedāvājumu izvērtēšanu 3 darba dienu laikā (līdz 10. septembrim) pēc šādiem  kritērijiem (izslēdzoši):

3.3.1.      Uzņēmēja vai uzņēmuma atbilstība prasībām;

3.3.2.      Uzņēmēja vai uzņēmuma tehniskā piedāvājuma atbilstība prasībām;

3.3.3.      Finanšu piedāvājuma aritmētiskā pārbaude un atbilstība prasībām.

3.4.Pētījuma veicējs tiek noteikts pēc kritērijiem:

3.4.1.      Zemākā kopējā pasūtījuma cena (ar PVN).

 

3.5.Izvērtēšanas rezultātus koordinatore nosūtu potenciālajiem pretendentiem uz to e-pasta adresi, no kuras piedāvājums saņemts.

 

sagatavoja: dzintra Eizenberga (29427095)

Pielikumi:  Iepirkums.docx /MS Word 

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv