pirmdiena, 22. jūlijs, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Aktuālie dokumenti

LEADER projektu rokasgrāmata

Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam finansējums un pasākumi ir sadalīti pa 4 asīm un katrai no tām ir noteikts mērķis.

no http://www.laukutikls.lv/leader_rokasgramata

Šīs programmas ietvaros ar  LEADER pieeju ir iespējams pieteikties ne tikai 4. ass, bet arī 1. un 3. ass
pasākumiem – galvenais nosacījums ir  konkurētspējas veicināšana, lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.

Šajā rokasgrāmatā ietverta galvenā informācija par  katru no pasākumiem, kuros lauku iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām, biedrībām un nodibinājumiem iespējams saņemt atbalstu ar LEADER pieeju:

 • „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”,
 • „Lauku saimniecību modernizācija”,
 • „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”,
 • „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”,
 • „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”,
 • „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”,
 • „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”.

Šos pasākumus papildina arī tādas aktivitātes kā iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu:

 • pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību  vietējiem
  iedzīvotājiem;
 • sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras,
  vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
  dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem.METODISKIE NORĀDĪJUMI PROJEKTA IESNIEGUMA AIZPILDĪŠANAI
skatīt šeit ... /Word fails /

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē
skatīt šeit ... /Word fails /

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē
skatīt šeit ... /Word fails /

Rēķinu priekšapmaksas pieprasījums
skatīt šeit ... /Word fails /

Ministru kabineta noteikumi Nr.33
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
skatīt šeit ... /Word fails /

Ministru kabineta noteikumi Nr.78
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai
skatīt šeit ... /Word fails Noteikumu grozījumi skatīt šeit ... /Word fails /

Ministru kabineta noteikumi Nr.783
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai
skatīt šeit ... /Word fails /

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA
skatīt šeit ... /Excel fails /

AVANSA  PIEPRASĪJUMS
skatīt šeit ... /Excel fails /

 

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv