sestdiena, 24. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Stratēgija

Lauku attīstības stratēģija

jurkante_strategija_lauki.doc

Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde un saskaņošana tika uzticēta biedrībai „Jūrkante”, kura apvieno pārstāvjus no dažādiem, lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem:

  • Valsts un pašvaldības;
  • Uzņēmēji;
  • Nevalstiskās organizācijas;

Integrētās lauku attīstības stratēģija ir VRG izstrādāts attīstības plāns jeb dokuments, kuram raksturīga integrēta, teritoriāla un izmēģinājuma rakstura pieeja un plaša sabiedrības iesaistīšana lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā līmenī. Stratēģija tiek īstenota vietējo kopienu projektu veidā, izmantojot programmas pieeju – veicamie pasākumi paredzēti stratēģijā.

Biedrības „Jūrkante” integrētā lauku attīstības izmēģinājuma stratēģija (turpmāk tekstā - stratēģija) ir biedrības „Jūrkante” lauku partnerības izstrādāts stratēģisks attīstības plāns, jeb dokuments, kas balstās uz sociālekonomiskās situācijas un teritorijas vajadzību analīzi. Tas ir saskaņots ar citiem teritorijai saistošiem plānošanas dokumentiem, ietver tās attīstības vīziju, prioritātes, mērķus, paredzētos pasākumus un rīcības. Prioritātes atbilst Eiropas Kopienas politikas ilgtermiņa prioritātēm, tajā skaitā: informācijas sabiedrības, ilgtspējīgas attīstības, nodarbinātības, vienlīdzīgu iespēju un teritoriālās izlīdzināšanas sfērā.

Stratēģijas mērķis ir veicināt biedrības „Jūrkante” lauku teritoriju attīstību, pretendējot uz Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam (LAP) 413 pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (ELFLA) un rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007.-2013.gadam) 4. prioritārā virziena Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgas attīstības virziena pasākumā „Eiropas Zivsaimniecības fonds” (EZF).

Iedzīvotāju un ekspertu diskusijās tika noskaidroti prioritārie priekšnoteikumi lauku teritoriju attīstībai, izanalizētas aktuālākās vajadzības un noteiktas sekojošas divas aktivitātes, kuras tiek atbalstītas no Lauku attīstības programmas, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 515.

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv