pirmdiena, 19. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi

Izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārta
05.07.2013


 

 

 

Biedrība„Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP) pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 5.1. aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstību”,

 

Projekta iesniegumus pieņems no 2013.gada 30.jūlija līdz 2013.gada 30.augustam

5.kārtas ietvaros pieejamais finansējums LVL ~ 47 182.45

 

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:

5.1.aktivitāte Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstība.

    

          

1. Rīcība - Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana

Rīcības mērķis:   Kvalitatīvas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana ar zivsaimniecību saistītajos ciematos.

 

Plānotās darbības: Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija. Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, teritorijas labiekārtošana.

 

 

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese

Biedrība „Jūrkante”,  Salacgrīva,  Smilšu iela 9

Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontaktālrunis 29427095,  e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv

www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

 
      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv