pirmdiena, 19. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi

Iepirkums
23.04.2015


Tehniskā specifikācija

Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums / Vārds, Uzvārds

Biedrība Jūrkante

Reģistrācijas numurs (ja attiecināms)

40008129217

Adrese

Salacgrīvas novads, Ainaži Parka iela LV4035

Kontaktpersona

Dzintra Eizenberga

Kontakttālrunis

29427095

 

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Filmas, video materiāla izveidošana par īstenotiem ELFLA  LEADER projektiem, biedrības „Jūrkante”” teritorijā.

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

Video materiāla apjoms

Video materiāls sastāv no 10 atsevišķiem raidījumiem par īstenotiem LEADER projektiem:

- Ievadsižets

- 10 raidījumi/sižeti, līdz 3 minutēm katrs, par biedrības „Jūrkante” darbības teritorijā īstenotajiem ELFLA projektiem

- Nobeiguma sižets

Raidījuma ilgums

Vismaz 30 minūšu garš

Raidījuma mērķis

Popularizēt biedrības „Jūrkante” darbības teritorijas iniciatīvas īstenojot LEADER programmas veiksmīgākos  projektus, kā arī atspoguļot īstenošanas procesu un rezultātus.

Video materiāla pielietojums

Faili tiek sagatavoti 2 formātos:

1. ievietošanai elektroniskajos saziņu līdzekļos (web, sociālie tīkli, DVD, u.c.)

2. DVD formātā

Raidījuma kvalitāte

SD vai HD formāts, var izmantot arī fotogrāfijas

Publicities

Nodrošināt sagatavoto sižetu pārraidi Vidzemes apraides tīklos

Valoda

Latviešu valodas teicējs (vadītājs)

Filmas iesniegšana pasūtītājam, datu nesējs

Vismaz 10 DVD

Ievietots datu glabātājā ar  iespēju lejuplādēt

Paredzamā līguma izpildes vieta: biedrības „Jūrkante” darbības teritorija (Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes un Skultes  pagasti),

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015.gada maijs – 2015.junijs

 

Cenas veidošanas rādītāji: pretendents iesniedz cenu piedāvājumu, kurā norādītas kopējās izmaksas ar PVN.

Piedāvājums jāiesniedz: elektroniski, nosūtot koordinatorei Dzintrai Eizenbergai uz e-pastu: Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv   līdz 2015.gada 5. maijam plkst. 17:00, vai pa pastu adrese: Smilšu ielā 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Ar  iepirkuma dokumentāciju un projektiem var iepazīties biedrība Jūrkante. Kā ari biedrības Jūrkante avize Nr 5 un mājas lapā www.jurkante.lv vai Salacgrīvā Smilšu ielā 9       Koordinatorei Dzintrai Eizenbergai vai pa e-pastu Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv   T. 29427095
      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv