trešdiena, 15. 08, 2018
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi

Turpinās projekts “Ēdīsim Latvijas zivis “
12.07.2018

2. jūlija 15 skolēni no biedrības Jūrkante piekrastes teritorijas devas uz Mazirbi, lai kopā ar vel citiem skolēniem no Kurzemes piekrastes piedalītos triju dienu nometnē.

Lasīt vairāk ...


Biedrība “Ainaži”
12.07.2018

Deju kolektīvs Randiņš, kas ir viena maza sastāvdaļā biedrība “Ainaži” realizējis savu ieceri Lauku attīstības fonda - ELFLA apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcība “Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana” projektu Tautas tērpu iegāde VPDK "Randiņš".

Lasīt vairāk ...


Projekts turpinās Kurzeme
29.06.2018

Projekta ietvaros ĒDĪSIM LATVIJAS ZIVIS pirmā jauniešu nometnē Mazirbē notiks no 2. jūlija līdz 4. jūlijam ieskaitot. Biedrība Jūrkante ar jauniešiem no Liepupes un Salacgrīvas kopskaitā būsim 16 dosies uz Mazirbi iepazīt “Ziemeļkurzemes buti”.

Lasīt vairāk ...


Izvērtēti ELFLA 6. kārtas projekti biedrībā “Jūrkante” un iesniegti tālākais vērtēšanai Ziemeļvidzemes reģionālā pārvaldē Valmierā.
28.06.2018

Lasīt vairāk ...


Aicinām iesūtīt fotogrāfijas pavasara sesijas noslēguma izstādei
20.06.2018

Vidzemes lauku partnerība "Brasla", biedrība "Jūrkante" un biedrība "No Salacas līdz Rūjai" ir uzsākusi īstenot starpteritoriālo sadarbības projektu "Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai". Projekta laikā, piesaistot pieredzējušus fotogrāfus, ir aizvadītas pirmās lekcijas fotografēšanas entuziastiem, organizēts plenērs pa Salacu un rīkota fotoizstāde.

Lasīt vairāk ...


Viļķenes stadions ieguvis jaunu veidolu
20.06.2018

Jūnija sākumā pabeigti darbi pie Viļķenes stadiona labiekārtošanas un jau 2018.gada 16.jūnijā Viļķenes pagasta svētkos iedzīvotāji varēs novērtēt paveikto.

Lasīt vairāk ...


Aktuālā informācija
08.06.2018

Vakar , 7.jūnijā noslēdzās 6.kārtā ELFLA rīcībā Uzņēmumu radīšana un attīstība.

Lasīt vairāk ...


Projektā “Ēdīsim Latvijas zivis” pirmās nodarbības
05.06.2018

Salacgrīvā notikušas pirmās aktivitātes projektā Ēdīsim Latvijas zivis. To īsteno biedrība Jūrkante sadarbībā ar kolēģiem no Kurzemes piekrastes – Partnerību “Laukiem un jūrai” un vadošo partneri – biedrību “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”

Lasīt vairāk ...


Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 03.04.2018

Lasīt visu paziņojuma informāciju ...


Pievienotie dokumenti

 

Aicinām uz biedrības pilnsapulci š.g. 13.aprīlī, pulksten 13:00, Salacgrīvas kultūras namā 28.03.2018

Sapulces darba kārtība: skatīt šeit ...

Lai nodrošinātu lemttiesīgu sapulci, lūgums rast iespēju piedalīties šajā sapulcē, vai pilnvarot kādu, kam ir iespēja tajā piedalīties, sastādot rakstisku pilnvaru. 


Arhīvs
2018 (19)   
2017 (18)   
2016 (17)   
2015 (16)   
2014 (14)   
2013 (19)   
2012 (17)   
2011 (17)   
          Copyright © 2018, Izstrādātajs WebSoft.lv