pirmdiena, 19. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Teritorija

Ainaži
Teritorija  kopplatība 154.1 kvadrātkilometrs
Teritorijā dzīvo 1610 iedzīvotāju.
Ir 2 muzeji, pamatskola.

Ainaži – klusa Vidzemes jūrmalas mazpilsēta. Ainaži atrodas 113 km no Rīgas un savas teritorijas ziemeļu pusē cieši piekļaujas Igaunijai. Ainaži atrodas ļoti izdevīgā ceļu krustojumā - šeit krustojas automaģistrāle VIA BALTICA un autoceļš Ainaži - Valmiera, „Ziemeļu stīga”. Pilsētas nosaukums cēlies no lībiešu vārda „ainagi”- vientuļš. Ainažu vārds pirmoreiz minēts jau 1564. gadā, bet pilsētas nosaukums iegūts 1926. gadā. Ainažu vēsturē kopš pagājušā gadsimta vidus bijuši uzplaukuma periodi, kas saistījušies ar kuģu būvi, jūrskolu, ostu. Par dažādiem vēstures periodiem Ainažos stāsta ekspozīcijas Ainažu jūrskolas memoriālajā muzejā un Ainažu ugunsdzēsēju muzejā.

Kādreiz pie mazas upītes, purvainu mežu ieskauts jūras krastā atradās sens lībiešu zvejnieku ciems. Tas bija tik vientuļš, ka lībiešu zvejnieki savā valodā tā arī to nosauca – Ainagi ( Vientuļais). Vēlāk to sāka saukt arī par Ainažiem.

Pirmo reizi oficiālajos dokumentos Ainaži minēti jau 1564. gadā kā kroņa īpašums. Vēlāk tas nonāk Svētciema muižas pārvaldē.

1800. gadā Ainažu ciemu ar muižu (zemi) atdalīja no ieķīlātās Svētciema muižas un to ieguva Mazstraupes īpašnieku baronu Meiendorfu dzimta. Ap to laiku te jau bija četras klaušu mājas – „Dreimači”, „Pittaki”, „Pelmes” un „Sapati”. No 1848. gada Ainažu muiža kopā ar Vecsalacu piederēja kambarkungam baronam Aleksandram Meiendorfam.1854. gada 20. oktobrī viņš Ainažu muižu par 23000 rubļu pārdeva Maksimilianam fon Alderskronam, kurš savukārt muižu izrentējis Bavārijas mežkungam Aleksandram Volfam. Rentes līgumā, kas tika noslēgts 1856. gada 6. oktobrī uz 50 gadiem, noteikts, ka rentniekam Volfam jāuzlabo muižas darbība. Tā radās vēl virkne klaušu māju – „Indes”, „Baloži”, „Ramaņi”, „Menģeļi”, „Untes”, „Puriņi” un „Kaktiņi”, kā arī neliela koka muižas ēka. (Tā nodega 1944. gada septembrī, un tajā vietā parka ielā 1966. gadā uzcēla jauno Ainažu pamatskolu). Tātad rentniekam Volfam bija jāuzceļ krogs Pērnavas ceļa malā un stikla fabrika. To visu viņš arī paveica. Ar atļauju viņš uzcēla māju arī pats sev, kuru sauca par „Balto muižiņu”, un kur dzīvoja ar savu ģimeni. (Pēc II pasaules kara darbojās Ainažu pamatskola).1876. gadā Ainažus vairāksolīšanā par 60050 rubļiem savā īpašumā uz laiku ieguva grāfs Augusts Mellins.

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv